friteatern.se

Vi ses!

Kontakta friteatern

Skickar du vanlig post är adressen: Friteatern, Box 1318, 172 26 Sundbyberg alternativt direkt till producenten Eva Janstad, Ekgata 1, 79495 Skattungbyn

Producent:

Eva Janstad, tfn: 070-543 31 43, e-post för turnéfrågor: skattungbyn.friteatern @ telia.com

e-post för Bristol, biljetter/lokal: bristol.friteatern @ gmail.com

Turnéledare på väg i turnebussen:

Mats Nolemo, tfn: 070-543 95 43, e-post: turnebussen.friteatern @ telia.com