friteatern.se

Vi ses!

Skapande skola

Friteatern spelar "Maestro, Putz och Schäfern framför Visan om livet självt" inom skapande skola. Publiken blir engagerad och några kommer att delta på scen utan att de riktigt märker av vad som sker. Föreställningen interagerar med publiken på ett typiskt Friteatervis. Skådespelarna och publiken befinner sig i samma "rum" där även publiken är belyst. Vi spelar för elever både i skola och särskola. ............................

Skicka en epost till p.friteatern(@)gmail.com eller ring 070-543 31 43

Friteatern kan arbeta med dramapedagogiskt och musik/rytmikarbete arbete i skolan. När vi arbetar fram en ny musikteaterproduktion söker vi oss ut i skolor och arbetar tillsammans med elever för att undersöka stoffet och våra uppsättningsideér. I samband med våra skolföreställningar finns antingen en lärarhandledning och elevbrev att tillgå eller så genomför vi ett pedagogiskt efterarbete för att ge eleverna möjlighet att fundera vidare och reflektera över vad de sett.

/rissnebristol2.jpg

Till flera av våra föreställningar finns inspirationsmaterial för pedagoger.

Vi kan:
⁃ arbeta med drama kring olika teman
⁃ arbeta fram en föreställning tillsammans med elever
⁃ göra inspirationsdagar för både elever och lärare
⁃ göra förlängda workshops kring befintliga föreställningar
⁃ agera konstnärligt och pedagogiskt bollplank kring Skapande skola-idéer
⁃ konkretisera dina visioner och tankar till handlingsplaner för Skapande skola /> ⁃ ha arbetspass med musik/rytmik med den egna kroppen som instrument.

Oavsett var i processen du befinner dig, om du har en färdig tanke om vad för slags Skapande skola-arbete du vill genomföra eller om du bara funderar, kontakta oss för mer information!