friteatern.se

Vi ses!

Våra föreställningar

Här nedan finner du de föreställningar friteatern har på repertoaren. Klicka direkt på pjäsnamnet så kommer du vidare till en sida med mer information om just den föreställningen. Du kan också kontakta vår producent för mer information eller hjälp med bokning. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vi tänker som så att det mest naturliga är att komma till föreställningen tillsammans med de en har omkring sig. Det kan vara familj, vänner, grannar, bekanta, arbetskamrater, klasskompisar, oavsett ålder. Vi är starkt påverkade av att andra klassar in oss i olika ålderskategorier vart vi än vänder oss i vår vardag. Våra föreställningar är en fristad från en sådan inställning till våra medmänniskor. Vi ser väldigt gärna att var och en tar chansen att ta med någon i en annan ålder, att uppleva föreställningen med.

Föreställningar för vuxna, ungdomar och stora barn i samlingslokalen eller på teatern. I skolorna för gymnasiet. Se längre ner för yngre skolbarn som kan ta med äldre.

Mannen som blev ensam

Bortom allt förnuft

Den långa vägen till nu - en skröna från skogen 

Livets mening Premiär mars 2019.

Publikutveckla med Teaterjunta

Föreställningen här under spelas för alla från fem år, ungdomar och vuxna.

Maestro, Putz och Schäfern framför Visan om livet självt

Kom var för sig men GÄRNA tillsammans över alla s.k. gränser som kan hittas på. Spelas bl.a. för publik som talar olika språk, på bibliotek, SFI, fritidsgårdar, i bystugor, teatrar och i skolor/särskolor för F-klass - åk 6. Alla kan förundras, förvånas och glädjas på lika villkor - helt oberoende av modersmål, ung som gammal - gärna tillsammans.

Theatre for children and older. (from age 5 or older, youths and adults) "Maestro, Putz and Schäfern performs The song about life itself"

English version

Friteatern, Producent Eva Janstad, tfn: +46 (0)70 543 31 43, e-post: p.friteatern(@)gmail.com

Fler kontaktuppgifter